HomCaren arvot

HomCaren arvot ovat yhdessä tekeminen ja yrittäminen, edelläkävijyys sekä ekologisuus ja luonnonmukaisuus.

YHDESSÄ TEKEMINEN JA YRITTÄMINEN

Yhdessä tekeminen syntyy yhteisöllisyyden luomisesta ja kumppanuudesta niin yrityksen sisällä henkilökunnan kesken kuin myös HomCare Finland Oy:n, sen jälleenmyyjäverkoston sekä asiakkaiden kesken.

HomCare-järjestelmän kivijalka ja tärkein toimintamuoto on HomCare-kutsut. Nämä HC-kutsut ovat itsessään yksi osoitus yhdessä tekemisestä, johon kuuluvat kiinteänä osana koulutus, henkilökohtainen neuvonta ja erinomainen asiakaspalvelu.

Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaalle voidaan tarjota täysi tyytyväisyystakuu, joka tarkoittaa jopa avatun ja kokeillun tuotteen palautusmahdollisuutta, mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tuotteeseen.

HomCare-yhteisössä toimitaan yhdessä ja autetaan toisia. Yhteisö koostuu yksilöistä, joita usein yhdistävät yhteinen tehtävä ja päämäärä. Tätä päämäärää ohjaa ajatus turvallisesta elinympäristöstä sekä aidosta välittämisestä ja toisen auttamisesta, jonka kehittymisessä jokaisen mukana olevan tunteet ovat tärkeässä asemassa.

Yksilön täytyy tuntea, että hän kuuluu HomCare-yhteisöön ja on tarpeellinen, hyväksytty ja arvokas. Mutta yrittäjänä jokaisen on kannettava vastuunsa omasta tekemisestään, sanomisestaan ja sitouduttava toimimaan yhteisten HC-ohjeiden mukaan.

Yhdessä tekeminen lisää yhteisön jäsenen sosiaalista pääomaa. Se vaatii syntyäkseen mukana toimivien jäsenten keskinäistä luottamusta, avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista sekä ennen kaikkea vastuunkantoa omasta toiminnasta.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on myös HomCare Finland Oy:n organisaation rakenteessa, sillä tuotteita voi hankkia eri puolilla Suomea HomCare-kutsuilla jälleenmyyjiltämme ja/tai clubilaisina suoraan verkkokaupastamme.

Jälleenmyyjien osaamisen vahvistamiseksi ja tarpeellisuuden kohottamiseksi järjestetään jatkuvaa koulutusta, jotta he voivat kertoa asiakkailleen tuotteiden ominaisuuksista ja käyttötavoista. Jälleenmyyjien menestys on päämäärämme. Työskentelemme heille ja heidän kanssaan ylittääksemme ratkaisuillamme heidän odotuksensa.

Myös koulutustoimintaa ohjaavat ympäristöystävällisyyden, yhteisöllisyyden ja avoimuuden periaatteet.

 

EDELLÄKÄVIJYYS

Edelläkävijyys syntyy tarpeesta saada aikaan kilpailukykyä parantavia uudistuksia sekä siitä, että HomCare Finland Oy ylittää toimialansa perinteiset rajat, uskaltaa miettiä liiketoimintaansa uudelleen, eikä aina pelaa "samoilla säännöillä", "samaa peliä" tai edes samalla kentällä kuin muut, vaan pyrkii omalla toiminnallaan määrittelemään toimialansa markkinoita uudelleen.

Edelläkävijyys yhtenä HomCare Finland Oy:n arvoista kertoo innostuneisuudesta alaan ja tuotekehitykseen, luovuudesta hakea uusia toimivia ratkaisuja, jotka toisivat vahvistusta kolmen T:n strategialle (tehokkuus, taloudellisuus, turvallisuus) sekä päämäärätietoisuudesta toimia joka päivä asetetun vision mukaisesti, olla merkittävin kodinhoitotuotteiden suoramyyntiyritys Suomessa.

Jatkuva kehittyminen tuotekehitystyön ja yrityksen kehittämisen keinoin antaa mahdollisuuden HomCaren korkealle kilpailukyvylle myös tulevaisuudessa. Ammattitaitoinen ja hyvin perehdytetty henkilöstö ja jälleenmyyjäverkosto ovat yrityksemme kulmakiviä. Osaaminen on yhdistelmä ammattitaitoa, toimivia tuotantolaitteita ja ideoita uusista tuoteinnovaatioista. Tuotekehitystyö ja HomCare-järjestelmän kehittäminen on aina merkinnyt pioneerina toimimista ja on kiinteä osa HomCare Finlandin toimintaa.

HomCare onkin ollut edelläkävijä usealla eri saralla, mm. tiivistettyjen puhdistus- ja pyykinpesuaineiden tuomisessa markkinoille sekä sumutusmenetelmän ja mikrokuitutuotteiden lanseerauksessa siivoamiseen.

Ihonhoitopuolella Aloe Vera ja pH-tasapainotetut tuotteet ovat olleet NaturCare-sarjan kulmakivinä jo vuosikymmeniä. Kehitämme kauneus- ja hyvinvointituotteitamme jatkuvasti, mutta pohjana säilyvät edelleen nämä koetellut ja ainutlaatuisen toimivat toimintalinjat. Uusimpana kehitystyönä on NaturCaren anti-aging-tuotesarja, jonka luonnosta saatavien aktiiviaineiden (aloe, mustaherukka, tyrni) pitoisuus on poikkeuksellisen korkea, koska tuotteisiin ei lisätä lainkaan vettä.

Vuonna 2015 on aloitettu uusi kehitystyöprojekti, jonka päämääränä on BioSwipe-tuotteiden myötä aloittaa kodinhoidossa uusi aikakausi, josta käytämme nimitystä siivouksen vallankumous. Tavoitteena on uuden tuotesarjan kautta luoda entistä hygieenisempi ja turvallisempi elinympäristö asiakkaille ja heidän perheilleen.

 

EKOLOGISUUS JA LUONNONMUKAISUUS

Ratkaisuissa ja päätöksenteossa huomioidaan aina ekologiset näkökulmat ja painotetaan valinnoissa myös kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

Ympäristöstä huolehtimisessa HomCare on ollut todellinen edelläkävijä, sillä jo yhtiön syntyessä 1960-luvulla USA:ssa nämä asiat olivat esillä. Tuotteiden valmistuksessa suositaan biologisesti hajoavia raaka-aineita, joista ei jää luontoon mitään haitallista. Ympäristönäkökulmista ekologinen pesuaine on parempi valinta, sillä se ei sisällä ympäristölle tai ihmiselle haitallisia ainesosia ja sen ainesosat hajoavat ympäristössä mahdollisimman tehokkaasti.

Tuote pakataan aina kun mahdollista kierrätettäviin materiaaleihin. Ekologisuutta on myös mekaaninen sumutusjärjestelmä laimennuspulloissa. Lisäksi HomCaren tuotteiden toimittaminen tiivisteinä minimoi kuljetukset, joka vaikuttaa myös vahvasti ekologisuuteen.

Uusi BioSwipe-tuotesarja tulee jälleen vahvistamaan HomCaren luonnonmukaista ja ekologista ajattelua kohottaen Swipen tuotteet aivan uudelle tasolle kehityksen kärkeen. BioSwipe-tuotteet perustuvat bioteknologiaan: probioottien, entsyymien ja muiden mikro-organismien synergiseen yhteistoimintaan luonnollisella tavalla. Tuotteet ovat tiivisteitä ja käytössä todella tehokkaita, turvallisia ja vaarattomia ihmiselle sekä täysin ekologisia ja harmittomia luonnolle.

"Vähemmällä enemmän" -periaate näkyy siis käytännön toiminnassa mm. näillä ratkaisupainotuksilla:

  • Tiivistäminen: Tuotteiden tiivistäminen on avainasemassa HomCaren filosofiassa. Raaka-aineista otetaan "kaikki irti" eli tuotteet ovat tiivistettyjä koostumuksia, joita laimennetaan vedellä ennen käyttöä tai annostellaan minimaalisen vähän.
  • Sumutusjärjestelmä: Monia tuotteita käytetään sumuttamalla laimennosta puhdistettaville pinnoille. Sumutusjärjestelmä on mekaaninen, eikä ilmakehään vapaudu ponnekaasuja.
  • Kiertotalous: Tuotteiden pakkaukset ovat pääosin kierrätettäviä.
  • Jätekäsittely: Vähemmän turhaa ja haitallista pakkausjätettä. Vähemmän ympäristöä vahingoittavia kuljetuksia.
  • Yritystoiminta: Tuotteiden jälleenmyyjät ja emännät koulutetaan käyttämään tuotteita oikein, jolloin ne toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.
  • Hankinnat: Tuotetoimitukset toteutetaan resurssitehokkaasti ja ympäristöystävällisesti jokaisella osa-alueella.
  • Pakkaukset: Kevyitä, helposti kuljetettavia (ja kierrätettäviä) pakkauksia. Tarpeetonta pakkaamista vältetään.
  • Vastuullisuuden tiedottaminen kuluttajakäyttäytymiseen: Kehitetään uusia, teknologisia ratkaisuja ja tapoja esittelyihin ja tuotteiden oikeaoppiseen käyttämiseen. Digitalisaation hyödyt hyödynnetään mahdollisimman älykkäästi: Kuluttajille suunnatut tuote-esittelyvideot ovat yksi esimerkki tästä.