Tuoteperiaatteet ja ekologisuus

HomCare on tehnyt vuosikymmeniä aktiivista tuotekehitystyötä luodakseen Swipe ja BioSwipe ja NaturCare tuotesarjat.
​​​​​​​Päämääränämme on aina tehokkuus, taloudellisuus ja turvallisuus.

TEHOKKUUS on kiistaton - Tuotevalikoimamme sisältää erinomaisia kodin puhdistus- ja hoitotuotteita sekä tuotteita henkilökohtaiseen hygieniaan ja ihonhoitoon –sen vahvistavat myös tyytyväiset asiakkaamme.


TALOUDELLISUUS syntyy ennen kaikkea tuotteiden
tiivistämisestä: säästämme kuluttajan kustannuksia
tuotteiden riittoisuuden ansiosta ja yhteiskunnan
kustannuksia vähäisemmän pakkausjätteen ja
energiansäästön kautta


TURVALLISUUS käyttäjälle, puhdistettavalle kohteelle ja ympäristölle on keskeinen ja jatkuvasti ajankohtainen tavoite tuotteidemme kehitystyössä.


​​​​​​​Tavoitteet
Kodin, ihmisen ja luonnon hyvinvointi

Menetelmät
• Tiivistetyt tuotteet
• Kierrätettävät pakkaukset
• Biologisesti hajoavat aineosat
• Mekaaninen laimennosten sumutusjärjestelmä
• Bioteknologian hyödyntäminen kehitystyössä

Vaikutukset
Vähemmän…
• turhaa ja haitallista pakkausjätettä
• ympäristöä kuormittavia raskaita kuljetuksia
• haitallisia vaikutuksia luonnon tasapainoon
• energiankulutusta